സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവ് ചുരുക്കല്‍ നയത്തിലേക്ക് നീങ്ങില്ല: നിർമ്മല സീതാരാമൻ

ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നിരക്കുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു.