മഴ വില്ലനായപ്പോൾ ടോസിടാന്‍ പോലും സാധിച്ചില്ല; ഇന്ത്യ- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആദ്യ ഏകദിന മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു

ഇന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരം 6.30ന് മുമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ ഉപേക്ഷിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി.