വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ ആദ്യകുർബാന സ്വീകരണ ചടങ്ങ് നടത്താനൊരുങ്ങി കത്തോലിക്കാ ഇടവകകള്‍; പ്രതിഷേധവുമായി വിശ്വാസികള്‍

വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ ആദ്യകുർബാന സ്വീകരണ ചടങ്ങ് നടത്താനൊരുങ്ങി കത്തോലിക്കാ ഇടവകകള്‍; പ്രതിഷേധവുമായി വിശ്വാസികള്‍