കോഴിക്കോട് യുവതിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ഒഴിച്ചശേഷം കത്തികൊണ്ട് കുത്തി; ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ ആദ്യഭര്‍ത്താവെന്ന് സൂചന

അലറിക്കരഞ്ഞ യുവതിയെ അക്രമി കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി. കുത്തേറ്റ യുവതി താഴെ വീണു.