കറിവെക്കാനായി ഒരു മയിലിനെ വാങ്ങിച്ചു; സംഘപരിവാർ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ തളരാതെ ഫിറോസ് ചുട്ടിപ്പാറ

നീ,ഭാരതത്തിൽ കൊന്നു കറിവെക്കാൻ അനുവാദമുള്ള പന്നിയെ കൊന്നു കറിവെയ്ക്കുന്നത് ഇതുവരെ യൂട്യൂബിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതെന്താണാവോ