കടലിലെ വെടി വെയ്പ്:നാവികരുടെ വിചാരണ ഇന്നു മുതൽ

കൊല്ലം:കടലിലെ വെടി വെയ്പു കേസുമായി ബോസ്റ്റൺ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ നാവികരുടെ വിചാരണ ഇന്നു തുടങ്ങും.കൊല്ലം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് വിചാരണ.കഴിഞ്ഞ