ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ :ഇന്ത്യയുടെ സാനിയ മിര്‍സ-റുമേനിയയുടെ ഹോറിയ ടെകാവു സഖ്യം ഫൈനലില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു.

ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിലെ മിക്‌സഡ് ഡബിള്‍സ് ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സാനിയ മിര്‍സ-റുമേനിയയുടെ ഹോറിയ ടെകാവു സഖ്യം ഫൈനലില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. ഫ്രഞ്ച്-കനേഡിയന്‍ ജോടികളായ