കോവിഡ് പ്രതിരോധം; സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച അമേരിക്കയിലെ മേയര്‍ക്ക് ഇന്ത്യ അയച്ച് നല്‍കിയത് 18 ലക്ഷം എന്‍ 95 മാസ്കുകള്‍

നിലവില്‍ നഗരത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ എന്‍ 95 മാസ്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു.