തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്ന് വയസുകാരി കുഴല്‍ക്കിണറിനുവേണ്ടി കുഴിച്ച കുഴിയില്‍ വീണു

തമിഴ്‌നാട്ടലെ വില്ലുപുരം ജില്ലയില്‍ മൂന്നു വയസുകാരി കുഴല്‍ക്കിണറിനുവേണ്ടി കുഴിച്ച കുഴിയില്‍ വീണു. പൊലീസിന്റെയും അഗ്നിശമന സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ കുട്ടിയെ രക്ഷപെടുത്തുന്നതിനുള്ള