ഇന്റര്‍ബാങ്ക് മൊബൈല്‍ പേയ്‌മെന്റ് സേവനവുമായി ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്

ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു തത്സമയ ഫണ്ട് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇന്റര്‍ബാങ്ക് മൊബൈല്‍ പേയ്‌മെന്റ് സര്‍വീസ് (ഐഎംപിഎസ്) നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ