പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സപ്‌നങ്ങളെ പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ തകര്‍ക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ ലോബിക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ ഫിനു ഫെര്‍ബിന ദൈവത്തിന് എഴുതിയ കത്ത്

‘മെഡിക്കല്‍ സീറ്റ് നീ കൊടുത്തത് ഈ ലോകത്ത് പണത്തിന്റെ ആര്‍ത്തി മാറിയിട്ടില്ലാവര്‍ക്കാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ എന്നെ പോലുളള പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍