പാടാനായി കഴമ്പുള്ള ഗാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുക എന്നത് ഭാഗ്യമാണ്; എത്ര ശ്രമിച്ചാലും വിധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ അത് ലഭിക്കില്ല: ജ്യോത്സ്‌ന

തന്റെ ഇതുവരെയുള്ള സംഗീത ജീവിതത്തില്‍ ജ്യോത്സ്‌നയ്ക്ക് അധികമൊന്നും പാട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

കാര്‍ഷിക രംഗം

കാര്‍ഷിക രംഗം പലര്‍ക്കും നഷ്ടക്കച്ചവടമാണെന്ന് മുറവിളിയുയരുമ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരിയിലൂടെ അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ഷജു. ഏതൊരു ജോലിക്കും ലാഭവും നഷ്ടവും