ഫാത്തിമ ബെന്നിന് ലോക മുസ്ലീം സുന്ദരി കിരീടം

ലോക സുന്ദരി മല്‍സരത്തിനെതിരെ സമാധാനപരമായ ഒരു പ്രതിഷേധമെന്നനിലയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്‌ലീം യുവതികള്‍ പങ്കെടുത്ത ലോക മുസ്ലീം സുന്ദരി മത്സരത്തിലെ