ഫാസ്റ്റ്ടാഗ് റീചാര്‍ജിന്റെ മറവില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പ്; സൈബര്‍ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധന് അരലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമായി

വാഹനങ്ങളില്‍ ഫാസ്റ്റ്ടാഗ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഫാസ്റ്റ്ടാഗ് റീചാര്‍ജിനിടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു