ഡിസംബർ അഞ്ചിന്​ ശ്രുതിയുടെ നമ്പറിലേക്ക് സഹോദരന്റെ വിളിയെത്തി; മൂന്നാം വയസ്സിൽ ഭർത്താവ്​ പറിച്ചെടുത്ത​ മകളെ അമ്മ കാത്തിരുന്നത് 25 കൊല്ലം

ഡിസംബർ അഞ്ചിന്​ ശ്രുതിയുടെ നമ്പറിലേക്ക് സഹോദരന്റെ വിളിയെത്തി; മൂന്നാം വയസ്സിൽ ഭർത്താവ്​ പറിച്ചെടുത്ത​ മകളെ അമ്മ കാത്തിരുന്നത് 25

അയ്പ്പുമണ്ണില് നൂറാമത് കുടുബയോഗം 2014 ജനുവരി 14 ന്

പത്തനംതിട്ട:- ഇലന്തൂര്‍ അയ്പ്പുമണ്ണില്‍ കുടുബയോഗത്തിന്റ് നൂറാമത് കുടുബയോഗത്തിന്റ് വാര്‍ഷിക പൊതുസമ്മേളനം ജനുവരി 11 നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക്