വ്യാജ ഹോമിയോ മരുന്ന് വിതരണം; ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന്: ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍

ഇതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുപ്പിയില്‍ ഗുളിക രൂപത്തില്‍ ചില സംഘടനകള്‍ വീടുകളിലും വ്യാപാര ശാലകളിലും വ്യാപകമായി മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍