സ്വർണ്ണ കടത്തിലെ പ്രതി ഞാനല്ല, പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്‍റേത് തന്നെ; ഫൈസല്‍ ഫരീദ് പറയുന്നു

സ്വർണ്ണ കടത്തുകേസിലെ പ്രതി എന്ന രീതിയിൽ തന്റെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഫൈസല്‍ ഫരീദ് അറിയിച്ചു.