ഒരു ദിവസം മുഴുവന്‍ കുഞ്ഞ് ഫൈസിക്ക് വേണ്ടിയവര്‍ ഓടി, ആ പുഞ്ചിരി കെടാതിരിക്കാന്‍

അപൂര്‍വ്വ രോഗത്താല്‍ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അഹമ്മദ് ഫൈസിയെന്ന രണ്ടു വയസ്സുകാരന്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചിയിലെ ആ ഓട്ടോത്തൊഴിലാളികള്‍ തങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ