പൗരത്വ ഭേദഗതി പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോലീസുകാര്‍; സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നില്‍

കൈകളിൽ 'നോ സിഎഎ, നോ എന്‍ആര്‍സി' എന്ന പോസ്റ്റര്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പോലീസിനെയും ചിത്രത്തില്‍ കാണാം.

നടപ്പുസാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഫാക്ടിന് 14.79 കോടി അറ്റാദായം

ഫെര്‍ട്ടിലൈസേഴ്‌സ് ആന്‍ഡ് കെമിക്കല്‍സ് ട്രാവന്‍കൂര്‍ ലിമിറ്റഡ് (ഫാക്ട്) നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ മൂന്നാം ത്രൈമാസത്തില്‍ 14.79 കോടി രൂപ അറ്റാദായം