എന്ത് വന്നാലും മാസ്ക് ധരിക്കില്ലെന്ന നയം മാറ്റി; ഒടുവില്‍ ഡോണൾഡ് ട്രംപും ഫെയ്സ് മാസ്ക് ധരിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈനിക ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തോട് മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

മുറിവെെദ്യൻ ആളെക്കൊല്ലും: വീഡിയോ കണ്ട് ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മാസ്ക് ധരിക്കരുത്: വലിയ അപകടം

എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാസ്ക് നിർമ്മിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്...