2020ലെ വയലാർ രാമവർമ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം കവി ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്

നാല്‍പ്പത്തി നാലാമത് വയലാര്‍ പുരസ്‌കാരം കവി ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്. ഒരു വെർജീനിയന്‍ വെയിൽകാലം എന്ന കൃതിക്കാണ് അവാര്‍ഡ്. ഒരു ലക്ഷം