ബ്ലാക്ക്മെയില്‍ ചെയ്തു പണം അപഹരിക്കല്‍: കന്നഡ ചാനല്‍ സി ഇ ഓ അറസ്റ്റില്‍

ചാനലിൽ വാർത്തനൽകുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം പിടുങ്ങിയ കേസിൽ കന്നഡ ടെലിവിഷൻ ചാനലിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫീസർ അറസ്റ്റിൽ. ജനശ്രീ ടിവി