കൊച്ചി മെട്രോ :തൃപ്പൂണിത്തുറ വരെ നീട്ടാന്‍ തീരുമാനമായി

കൊച്ചി മെട്രോ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തൃപ്പൂണിത്തുറ വരെ നീട്ടാന്‍ തീരുമാനമായി. ഇന്നു ചേര്‍ന്ന കെഎംആര്‍എല്‍ ബോര്‍ഡ്‌ യോഗത്തിലാണ്‌ തീരുമാനമായത്‌. ഇതിനായി 323