മദ്യാസക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശാനുസരണം മദ്യം നൽകും; നടപ്പാക്കാൻ എക്‌സൈസ് വകുപ്പ്

ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശാനുസരണം മദ്യം നല്‍കാന്‍ എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.