നിർഭയ പ്രതികളുടെ തൂക്കുകയർ ഇനി ആരാച്ചാർക്ക് സ്വന്തം: കയറിലെ ഓരോ നാരും ആരാച്ചാർക്കു നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് വരുമാനം

ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരത നിറഞ്ഞ ഒരു ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ നാലു പ്രതികളെ രാജ്യം ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് തൂക്കിലേറ്റിയപ്പോള്‍ അത് നിര്‍വ്വഹിച്ചത്

നിര്‍ഭയാകേസ് പ്രതികള്‍ക്കുള്ള ആരാച്ചാരാകാന്‍ തയ്യാറായി മലയാളിയുവാവ്

നിര്‍ഭയാ കേസിലെ പ്രതികളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള ആരാച്ചാരെ അന്വേഷിക്കുന്ന തീഹാര്‍ ജയില്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് മലയാളിയുടെ കത്ത്. ആരാച്ചാരാകാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ച്