എവറസ്റ്റിന്റെ മഞ്ഞു കുപ്പായം അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്നു

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റിനെ പുതഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞുപാളികള്‍ അതിവേഗം ഉരുകുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഴിഞ്ഞ 50 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ എവറസ്റ്റിലെ