അഭയാ കേസില്‍ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നു സി.ബി.ഐ

സിസ്റ്റര്‍ അഭയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നു സിബിഐ കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു. അഭയാകേസില്‍ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നെയ്യാറ്റിന്‍കര