പ്രസിഡന്റിന്റെ വിളി : ഏറ്റു ദേശീയ ടീമിലേക്ക്‌ തിരിച്ചുവരുന്നു

ആഫ്രിക്കന്‍ നേഷന്‍സ്‌ കപ്പിന്റെ യോഗ്യത നേടാന്‍വേണ്ടി തന്റെ ദേശീയ ടീമായ കാമറൂണിനുവേണ്ടി കളിക്കാന്‍ സാമുവല്‍ ഏറ്റു തിരിച്ചു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം