ഇറ്റലിയിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മരുന്നുകളും വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍ ഒഴികെ എല്ലാം പൂട്ടി: ആയിരത്തിലധികം പള്ളികൾ അടച്ചു

ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ കെനിയ, എതോപ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും കൊവിഡ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്...