കൊവിഡ് : എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ

കൊച്ചിയിലെ നിയന്ത്രിത മേഖലയിൽ ഉള്ള ഹോട്ടലിൽ താരസംഘടനയുടെ യോഗം നടന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും നിയമലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ നടപടി എടുക്കുമെന്നും കളക്ടർ