ക്രൂഡോയില്‍ ഇറക്കുമതി കുറച്ചു

ഇറാനില്‍ നിന്നുള്ള  ക്രൂഡോയില്‍ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ വന്‍തോതില്‍ കുറച്ചു.  ഇനിയും ഇറക്കുമതി  കുറയ്ക്കാന്‍  ഇന്ത്യന്‍ നേതാക്കള്‍  സന്നദ്ധ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണ