‘പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ യഥാർഥ ശക്തി’ : മരക്കൊമ്പില്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന സ്ലോത്തിന്റെ വീഡിയോ വെെറൽ

പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ യഥാർഥ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാം ഈ അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് സുധാ രമൺ അപൂർവമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്

പൊതുസ്ഥലത്ത് ടയര്‍ കത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പത്തു കോടി രൂപ പിഴ

പൊതുവഴിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ വേണ്ടി ടയര്‍ കത്തിക്കുന്നവര്‍ രണ്ടുവട്ടം ആലോചിക്കുക. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായോ അല്ലാതെയോ പൊതുസ്ഥലത്ത് ടയര്‍ കത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പത്തു കോടി