എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീനില്‍ സമയ ദൈര്‍ഘ്യം കാരണം ഒഴിവാക്കിയ രംഗം യൂട്യൂബില്‍ റിലീസ് ചെയ്തു

സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായി മാറിയ എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീന്‍ സിനിമയില്‍ കാണാത്ത രംഗം യൂട്യൂബില്‍ റിലീസ് ചെയ്തു. സിനിമയില്‍ സമയ ദൈര്‍ഘ്യം മൂലം