മുസ്ലീങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന് ട്വിറ്ററില്‍ കൂടി ആഹ്വാനം ചെയ്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി പോലീസ് പിടിയിലായി

ട്വിറ്ററില്‍ കൂടി വര്‍ഗ്ഗീയ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മുസ്ലീങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി അറസ്റ്റില്‍. ട്വിറ്ററില്‍ കൂടി 3000

സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: ഇന്റര്‍ ചര്‍ച്ച് കൗണ്‍സിലുമായി കരാറൊപ്പിട്ടു

സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് ഇന്റര്‍ ചര്‍ച്ച് കൗണ്‍സിലുമായി സര്‍ക്കാര്‍ കരാറൊപ്പിട്ടു. കൗണ്‍സിലിന്റെ കീഴിലുള്ള 12 കോളജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ധാരണയിലെത്തിയത്.