ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നില്ല; ഏപ്രില്‍ ആദ്യം മുതല്‍ സീരിയല്‍, റിയാലിറ്റി ഷോകള്‍ എന്നിവയുടെ സംപ്രേക്ഷണം നിലയ്ക്കും

മുന്‍പ് തന്നെ ഈ മാസം 31 വരെ സീരിയലുകളുടെ ചിത്രീകരണം നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ മലയാളം ടെലിവിഷന്‍ ഫ്രെറ്റേര്‍ണിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.