അദ്ധ്യാപകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ ഡ്യൂട്ടിസമയത്ത് മദ്യപിക്കാനോ പുകവലിക്കാനോ പാടില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍

അധ്യാപകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ ജോലി സമയത്ത് പുകവലിക്കാനോ മദ്യപിക്കാനോ പാടില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍. ലഹരി പദാര്‍ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് കര്‍ശന

വിദേശതൊഴിലാളികള്‍ക്കായുള്ള ആദായ നികുതി സൗദി ശുറ കൗണ്‍സില്‍ തള്ളി

രാജ്യത്തെ വിദേശതൊഴിലാളികള്‍ക്ക്  ആദായ നികുതി  ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള  നിര്‍ദേശം സൗദി ശുറ കൗണ്‍സില്‍ തള്ളി. ശുറയുടെ പതിനെട്ടാമത് സമ്മേളനത്തിലാണ് പൊതുസ്വകാര്യ മേഖലയിലെ