ചിറകുകളില്‍ മേഘപാളികളുമായി ഒരു ലാന്‍ഡിംഗ്; വിമാനത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലാവുന്നു

ഇവിടെ വിമാനത്താവളത്തെ മൂടി നിന്ന മേഘത്തിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ വിമാനത്തിന്‍റെ ചിറകുകളില്‍ തങ്ങിനില്‍ക്കുന്നതും. ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതോടെ മങ്ങിപ്പോവുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.