എമിറേറ്റ്‌സ് നിരക്ക് കുറച്ചു

എമിറേറ്റ്‌സ് എയര്‍ലൈന്‍സ് അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാനിരക്കുകള്‍ കുറച്ചു. മുന്‍കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് 30 ശതമാനം വരെയുള്ള കുറവാണ് വരുത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി,