ഹൃദയാഘാതം: 12 അയ്യപ്പന്മാരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ചു,ശബരിമലയില്‍ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായവുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ 16 ഇഎംസികള്‍

പമ്പയില്‍ നിന്നു ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്ക് മല കയറുന്ന അയ്യപ്പന്മാര്‍ക്ക് അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം നല്‍കുന്നതിന് 16 എമര്‍ജന്‍സി മെഡിക്കല്‍ സെന്ററുകള്‍(ഇഎംസി) പ്രവര്‍ത്തനം