സംഗീതലോകത്തെ അത്ഭുതമായി വാഴ്ത്തുന്ന എല്‍വിസ് പ്രിസ്‌ലി തന്റെ 42മത് വയസ്സില്‍ അമിത മദ്യപാനം മൂലം മരിക്കുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ദിവസം ഒരുലിറ്റര്‍ മദ്യമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍

അമേരിക്കന്‍ റോക്ക് സംഗീതത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള സംംഗീതജ്ഞനും നടനുമായ കിങ് ഓഫ് റോക്ക് എല്‍വിസ് പ്രിസ്‌ലിയുടെ മരണ കാരണം അമിത