പെയ്‌സ്-വെസ്‌നിന സഖ്യം തോറ്റു

ലിയാന്‍ഡര്‍ പെയ്‌സ്- എലേന വെസ്‌നിന സഖ്യത്തിന് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ മിക്‌സഡ് ഡബിള്‍സ് ഫൈനലില്‍ പരാജയം. ഹോറിയ തെകവു- ബെഥാനി മറ്റെക്