ജപ്പാന്‍ ‘മുന്‍ഗണന വ്യാപാര പങ്കാളി’ സ്ഥാനം നീക്കി; സാമ്പത്തിക യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമാണെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയ

കൊറിയയിലേക്ക് എത്തുന്ന വസ്തുക്കള്‍ ആയുധങ്ങള്‍ക്കും സൈനിക ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതായാണ് ജപ്പാന്‍ പറയുന്നത്.