ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ല

പസിഫിക് സമുദ്രത്തിലുള്ള 'റിംഗ് ഒഫ് ഫയര്‍' എന്ന പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്തോനേഷ്യ ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍