ഇടുക്കിയില്‍ വീണ്ടും ഭൂചലനം

ഇടുക്കിയില്‍ വീണ്ടും ഭൂചലനം. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6.04-നും 6.06-നും ഇടയ്ക്കു രണ്ടുതവണയാണു ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 1.1-ഉം 0.72-ഉം