പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തിയതിനെതിരേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രതിഷേധം

പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരേ പ്രതിഷേധം ിരമ്പുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് നടത്തി. കരിങ്കൊടികളുമായി നിയമസഭയിലേക്ക് നടത്തിയ