സിസേറിയനിടെ വയറ്റിനുള്ളിലായിപ്പോയ പഞ്ഞി പുറത്തെടുക്കാൻ 2 ശസ്ത്രക്രിയകൾ കൂടി യുവതി ദുരിതത്തിൽ; വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

സിസേറിയനിടെ വയറ്റിനുള്ളിലായിപ്പോയ പഞ്ഞി പുറത്തെടുക്കാൻ 2 ശസ്ത്രക്രിയകൾ കൂടി യുവതി ദുരിതത്തിൽ; വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു