ഒരു ലക്ഷം ദിര്‍ഹവും രണ്ട് ആഡംബരക്കാറുകളും പത്തുവയസ്സുകാരന്

ദുബൈ ഷോപ്പിങ്ങ് ഫെസ്റ്റിവലിനോടനുബന്ധിച്ച നടന്ന ഇന്‍ഫിനിറ്റി മെഗാ റാഫിളില്‍ ഒരു ലക്ഷം ദിര്‍ഹവും രണ്ട് ആഡംബരക്കാറുകളും സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യന്‍