പുതിയ ടോള്‍ ഗേറ്റ് : ഷാര്‍ജ – ദുബായ് യാത്ര സുഗമമാകുന്നു

ദുബായ്- ഷാര്‍ജ അല്‍ ഇത്തിഹാദ് റൂട്ടില്‍ സ്ഥാപിച്ച മൂന്നാം ഘട്ട സാലിക് ടോള്‍ ഗേറ്റുകള്‍ ഗതാഗതകുരുക്കിന് പരിഹാരമാകുന്നു. മംസാര്‍ പാലത്തിനും