ദുബൈയിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളില്‍ ഫീസ് വര്‍ധന

എമിറേറ്റിലെ  സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളില്‍  ഈ അധ്യായന  വര്‍ഷം മുതല്‍ ഫീസ് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍  അധികൃതര്‍ അനുമതി നല്‍കി.   സ്‌കൂളുകളുടെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച്