സുനന്ദ കഴിച്ച അല്‍പ്രാക്സ് ഗുളികകള്‍ മരണകാരണമാകില്ല എന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍

സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ മരണകാരണമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മരുന്നുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം ആണ്. അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥകളുടെ  ചികിത്സാര്‍ത്ഥം നല്‍കുന്ന